Möt oss

Om Linda och Tyko

Tyko har tagit lärdom av en otrygg uppväxt som enda barn, utan en pappa och med en psykiskt sjuk mamma. Han drivs av visionen att alla barn ska växa upp och få den trygghet och samvaro som barn behöver för att frodas, må bra och använda sin fulla potential. Tyko är den som främst håller kurserna på Prata med Unga. 


Han har tillsammans med Driton Rama utvecklat flera prisbelönta  stödjande och stärkande metoder för unga pojkar i risk samt tagit fram rapporter och ledningsinstrument för näringsliv och skola över hela Sverige. Tyko har idag i egen person genomfört över 40 terminslånga samtalsgrupper med fokus på neurovetenskap och emotionsträning för pojkar i tonåren och utfört mer än 300 större föreläsningar och workshops. Han samarbetade i många år med aktörer som JP Morgan Chase Foundation, Childhood Foundation, Inkludera, Rädda Barnen, BRIS och FN såväl som företag, kommuner och myndigheter över hela Sverige och internationellt.  


Tyko lärde sig integral psykologi och praktik på JFK University. Han har en kandidatexamen i Internationella Relationer och Psykologioch en MSc i Internationella Relationer och Asiatisk Politik. Tyko har tidigare studerat positiv psykologi, idrotts- och motionspsykologi och han avser att ta en Master of Science in Emotion Psychology för att fördjupa sina kunskaper om emotions- och neurovetenskap.

Han har varit ledare, handledare och samtalsledare professionellt i över 17 år. Tyko har parallellt coachat och rådgivit barn och familjer i sårbara situationer på Rädda Barnens kriscentrum och på Maskrosbarnsläger för barn till psykiskt sjuka och missbrukande föräldrar. Han har också handlett personal på HVB för barn och unga i emotionsfokuserat bemötande.


Tyko har även varit verksamhetschef på Fryshuset i Stockholm och som VD för sin egen organisation Bröder och Systrar handledde han unga vuxna och genomförde insatser i form av samtalsgrupper med fokus på neurovetenskap och emotionsträning för unga i utsatta områden. Tyko var även medlem i den Svenska stödstyrkan som skapades efter Tsunamikatastrofen 2004.

Idag är han partner hos Petrina & Partners och verkar för att fler organisationer ska få möjlighet att utveckla ett integralt ledarskap. Han driver också Prata med Unga och Integral Life Balance tillsammans med Linda Harasaki.


Tykos intresse för rörelse har han haft sedan barnsben och surfning blev tidigt en passion som han upptäckte under sin uppväxt på Lanzarote. Han är även utbildad PT och idag tar Cross Fit och Yoga upp den största delen av hans träning. 


Tykos intresse av att utvecklas som människa har gjort att han studerat på plats med Dalai Lama i Dharamsala, träffat vår tids mest framstående filosofer såsom Ken Wilber och examinerats som Big Mind instruktör av zenmästaren Genpo Roshi i Salt Lake City. 

"Vår uppgift som vuxna är att hjälpa barn att ta ansvar. Inte ansvar för andra utan för en själv.


Det gör vi bäst genom att själva ta ansvar och leva som vi lär. 


Det ger barn förutsättningar för ett rikt liv med oändliga möjligheter." 


-Tyko Granberger

Lindas expertis består av integral coachning och projektledning i länder med hög social, ekonomisk och politisk komplexitet, metod- och resultatmätning samt hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande organisationer med särskild fokus på stressrehabilitering och utmattning.

Linda är särskilt intresserad av att förbättra vuxnas och ungas hälsa och välmående och driver förutom Prata med Unga även Integral Life Balance tillsammans med Tyko Granberger. 

Individens egna meningsskapande är alltid utgångspunkten för Lindas arbete och fokus ligger på att stärka individens tilltro till sin egen förmåga att skapa positiva förändringar, att förstärka unika styrkor, skapa möjligheter och önskvärda framtidsscenarion. Båda verksamheterna har sin grund i den senaste neurovetenskapliga forskningen om hjärnan och emotioner samt i den integrala modellen och individens unika meningsskapande.

Linda har en Europeisk Masterexamen från Uppsala Universitet och en Master of Science (MSc) i Arbetsliv, Hälsa och Rehabilitering från Mittuniversitetet. Linda har även en Kandidatexamen i Statsvetenskap och Internationella Relationer från Stockholms Universitet. Hon är även certifierad Integral coach från Integral Coaching Canada och har verkat rådgivande inom den ideella sektorn, myndigheter och näringslivet sedan 2000.


Läs fler recensioner på utbildning.se