Rådgivning

Rådgivning

Integral Rådgivning

Ni kan terrängen vi hjälper er med kartan!

Rådgivning och handledning kan ske både individuellt och i grupp och syftar till att hitta integrerade lösningar på svårigheter och utmaning i arbetet.

Hur går det till?

Vår rådgivning utgår liksom våra utbildningar från den integrala modellen och den senaste neurovetenskapliga forskningen. Detta innebär att vi arbetar inkluderande och tar ”hela bilden” i beaktande när vi utformar situationsanalyser eller strategiska åtgärdsplaner såsom:


  • Psykologiska förutsättningar - inre processer såsom tankar, känslor, drivkrafter, motivation, etc.
  • Beteendemässiga förutsättningar - överskotts- och underskottsbeteenden
  • Värderingsmässiga förutsättningar – begränsande och utvecklande normer och värderingar
  • Struktur/System - Sociala, ekonomiska och politiska strukturer samt vanemässiga förutsättningar.


Med andra ord, vi hjälper er att utveckla en övergripande och inkluderande bild av situationen ni har framför er genom att använda flera analyserande perspektiv samtidigt.


Varje perspektiv bidrar med väsentlig information men styrkan i vårt sätt att angripa situationen är att vi sammanfogar delarna till en helhet och skapar ett system av lösningar och åtgärder. På detta sätt undviker vi ensidiga och fragmenterande nulägesanalyser och ensidiga och fragmenterade lösningar. Istället hjälper vi er att arbeta integrerat, strategiskt och hållbart med just er utmaning.  


Hör av er till oss idag genom att ringa, maila eller fyll i vårt kontaktformulär till höger så återkommer vi till er.

Om Tyko Granberger

Tyko Granberger  har varit handledare, rådgivare och utbildare professionellt i över 17 år och har tillsammans med Driton Rama utvecklat flera prisbelönta  stödjande och stärkande metoder för ungdomar med särskilt fokus på målgruppen "pojkar i risk".   


Tyko har samarbetat med över 40 av Sveriges kommuner med målsättningen att skapa integrerade lösningar på komplexa utmaningar samt tagit fram rapporter och ledningsinstrument för näringsliv och skola över hela Sverige. 


Tyko har parallellt coachat och rådgivit barn och familjer i sårbara situationer på Rädda Barnens Kriscentrum och på Maskrosbarnsläger för barn till psykiskt sjuka och missbrukande föräldrar. Han har också handlett personal på HVB för barn och unga i emotionsfokuserat bemötande.


Läs mer om Tyko här

Läs fler recensioner på utbildning.se