Grundutbildning: "Ny i mötet med unga"

Grundutbildning 

Ny i Mötet med Unga

Grundläggande Samtalsutbildning:

"Ny i Mötet med Unga"

Intensivkurs för dig som är ny i mötet med barn och unga


Utbildningen har ett helhetsfokus. Den täcker områden som den unga hjärnan, nervsystemet, stress och signalsubstanser till områden såsom barn och ungas psykologiska utveckling, de olika inlärningssystemen och hur vi kan använda inre och yttre motivation i mötet med unga för att hjälpa dem att göra genomtänkta val. Efter utbildningen är du rustad med nya verktyg, tips och metoder samt inspirerande berättelser från närmare två decennier av att leda och arbeta med ungdomar.

 

Många som är nya i mötet med unga uttrycker ofta en rädsla eller oro inför att ha ett djupare samtal med ungdomar. För vissa beror rädslan på att man saknar tillräcklig kunskap eller erfarenhet om samtalsämnena eller om hur samtalen ska genomföras medan andra känner en oro över att samtalet kan förvärra en redan jobbig situationen för den unga och riva upp känslor som är svåra att hantera.


Denna utbildning syftar till att överkomma dessa rädslor och istället stärka förmågan att prata med unga på ett sätt som lugnar upprörda känslor, väcker inspiration och gynnar hälsosamma beteenden.

 

Utbildningen grundar sig därför på den senaste neurovetenskapliga forskningen som särskilt betonar vikten av att stärka ungdomars förmåga att känna in sina kroppssignaler, sätta ord på vilka känslor som uppstår samt lyssnas på för att må bra och utvecklas. Ungdomar som tränar upp denna förmåga får inre superkrafter! De ökar sin kapacitet att förstå hur emotioner och känslor påverkar processer som stress, ångest och negativa tankemönster. De blir skapare av processer som ökar inspiration, kreativitet och utvecklandet av en positiv självbild. Dessa inre superkrafter ökar ungdomars förmåga att bättre hantera påfrestningar, stress och utmaningar och göra mer genomtänkta val.


Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande förståelse för:

 • Den unga hjärnan och kroppen; nervsystemet, stress, känslor och signalsubstanser.
 • Utvecklingspsykologiska perspektiv - barn och ungas psykologiska utveckling under barnåren och ungdomsåren.
 • Emotionsträning och Känslomedvetenhet samt dess koppling till stress och negativa tankemönster och till dess motsatser som ökad energi och positiva tankemönster.
 • Barn och ungdomsperspektivet - ungas behov och situation i dag.
 • Inlärningssystem - olika typer av inlärningssystem som barn och unga använder sig av.
 • Målgruppsanpassat bemötande - betydelsen av att målgruppsanpassa bemötandet till de vi möter (genus, funktionsnedsättning, diagnos, preferens).
 • Motivation -  hur du använder inre och yttre motivation i mötet med ungdomar.

Efter utbildningen är du redo att:

 • Öka barn och ungas förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
 • Motivera ungdomar att göra medvetna val genom inre och yttre motivation.
 • Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
 • Anpassa ditt bemötande så att passar den målgrupp du möter.
 • Öka barn och ungas självförmåga (self-efficacy) och inre motivation

Målgrupp

Denna utbildning är särskilt anpassad för medarbetare som är nya i mötet med unga eller som vill förbättra sin kunskap inom området. Utbildningen bokas ofta av kommuner, ideella föreningar eller idrottsförbund som vill göra en bred och riktad satsning för medarbetare som saknar praktiskt erfarenhet av att träffa ungdomar. Deltagare på utbildningarna är ofta nyexaminerade lärare, fritidspedagoger, kuratorer, specialpedagoger, behandlingspedagoger, socialsekreterare/socionomer eller coacher och ledare inom idrotts-och föreningslivet.

Läs fler recensioner på utbildning.se