Anlita oss

Anlita oss

VÄLJ NEDAN VILKEN UTBILDNING SOM PASSAR DIG

utbildning-ny-mötet-ungdomar-trygga-ungdomarNY I MÖTET MED UNGAEn intensivkurs för dig som är ny i mötet med unga 


utbildning-killar-trygga-ungdomar-självkänsla-känslorHÅLLBARA POJKAREn unik utbildning om att nå pojkar bakom rustningen. 


utbildare-föreläsare-tyko-granberger-trygga-ungdomarINSPIRERANDE FÖRELÄSNINGARAha ögonblick, inspiration och ökad förståelse för dig som möter unga.  


utbildning-trygga-ungomar-trygga-tjejer-självkänslaHÅLLBARA UNGDOMAR


En intensivkurs för att nå unga genom det Integrala Samtalet (IS) och den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) 
utbildning-certifiering-trygga-ungdomar-emotionsträningCERTIFIERAD SAMTALSLEDARE

I EMOTIONSTRÄNING FÖR UNGA


För dig som vill driva emotionsprogram för ungdomar i gruppföreläsningar-rådgivning-handledning-integral-trygga-ungdommarRÅDGIVNING OCH HANDLEDNINGNi kan terrängen vi hjälper er med kartan.

Läs fler recensioner på utbildning.se