Certifierad Samtalsledare i Emotionsträning för Unga

På grund av rådande situation har vi valt att göra alla våra utbildningar tillgängliga digitalt i form av webbkurser live.


Kontakta oss för mer information.  

Certifierad Samtalsledare i Emotionsträning för unga

Tredagarsutbildning i

"Certifierad Samtalsledare i

Emotionsträning för Unga"

Hur vi får unga hjärnor att fungera tillsammans - Konsten att leda unga i grupp


Lär dig att leda unga i grupp genom den mångfaldigt prisbelönade samtalsmetoden DIN BROR. Insatser som arbetar utifrån metoden har bland annat vunnit priser som ”Årets skadeförebyggare” och ”Årets integrationssatsning”.


Utvärderingar av metoden visar att ungdomar som genomgått emotionsprogrammet ökar sitt KASAM (känsla för sammanhang), vilket innebär att deltagarna fått en ökad förmåga att hantera utmaningar och påfrestningar samt ökade förutsättningar för en bättre hälsa. Andra utvärderingar av emotionsprogrammet i skolor visar även att tryggheten hos de ungdomar som deltog i programmet ökade med 47 % medan våldsanvändningen och skolkningen minskade med 45 % respektive 69 % efter bara en termin.

 

Emotionsträningsprogrammet används idag av skolor och fritidsgårdar runt om i Sverige som en del i förbättringsarbetet att öka den psykosociala hälsan hos unga samt för att skapa ”undervisningsbara” grupper i skolan.

     Utbildningens fyra delar


     1. Samtalsteori
     2. Ledarskapsteori
     3. Den unga hjärnan och kroppen
     4. Emotionsprogrammet (DIN BROR/DIN SYSTER plus)

     1. Samtalsteori


     Samtalsteoridelen ger kunskap om samtalsmetoden Integrala Samtal (IS) och är fullpackad med metoder och tekniker som hjälper dig att hålla ett samtal med hög kvalitet. Strukturen för Integrala Samtal (IS) är:


     Emotionsfokuserade – samtalen ska väcka intresse och öka förståelsen för hur våra emotioner och känslor påverkar våra stressreaktioner och negativa tankemönster/beteenden men även ögonblick av inspiration och positiva tankemönster/beteenden


     Relationsförbättrande – samtalen ska vara ”validerande” för att öka förutsättningarna för acceptans och känsloreglering hos den vi samtalar med.


     Aktionsfokuserade – samtalen ska locka till inre motivation och förändring.


     2. Ledarskapsteori


     Ledarskapsteoridelen tittar närmare på rollen som samtalsledare. Vi går igenom och övar på tekniker som hjälper dig att både leda dig själv, leda deltagarna och leda samtalet kring emotioner under gruppträffarna. 

     3. Den unga hjärnan och kroppen


     Under del tre tar vi en närmare titt på den unga hjärnan och kroppen och berör områden som nervsystemet, stress, känslor och signalsubstanser hos ungdomar. Kunskap som vi behöver för att förstå och hantera hälsosamma och ohälsosamma beteenden som unga ofta uppvisar i grupp och enskilt. 

     4. Emotionsprogrammet (DIN BROR/DIN SYSTER plus)


     Emotionsprogrammet är en praktisk del. Där lär du dig att genomföra emotionsprogrammet. Vi fokuserar på våra vanligaste negativa emotioner såsom ilska, sorg, skam, skuld, avsmak och våra vanligaste positiva emotioner såsom glädje, tacksamhet, stolthet och hopp. Fokus ligger även på att diskutera emotioners koppling till stress och negativa tankemönster samt till dess motsatser som ökad energi och positiva tankemönster.

     Efter utbildningen är du redo att: 

     1. Genomföra Integrala Samtal (IS) med ungdomar i grupp och enskilt.
     2. Leda unga genom en konstruktiv grupprocess.
     3. Leda dig själv i mötet med unga; bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
     4. Lära ut grunderna om den unga hjärnan och kroppen.
     5. Genomföra Emotionsprogrammet och hjälpa ungdomar i grupp att:


      • Reflektera över både positiva och negativa emotioners funktion och syfte.
      • Reflektera över hur nervsystemet, stress och signalsubstanser påverkar hur vi ser på oss själva och vårt beteende.
      • Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det unga nervsystemet.
      • Öka ungdomars förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
      • Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring.
      • Göra medvetna val genom att reflektera över såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser av beslut.
      • Utveckla självförmåga och inre motivation.
      • Stötta och stärka varandra i grupp
      • Skapa ökad förmåga att hantera utmaningar och påfrestningar genom ökat känsla av sammanhang - KASAM

     Målgrupp: 

     Denna utbildning är särskilt utformad för de som möter unga i grupp i exempelvis klassrumsmiljö eller på fritidsgård eller som har som avsikt att starta gruppverksamhet för unga med fokus på förbättrad psykosocial hälsa. Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, psykologer och terapeuter, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet. 

     Läs fler recensioner på utbildning.se